Magda_Kurzawska_therapy_in_dublin_booking_online_session GABINET PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ „Struktura naszej podświadomości jest zbudowana jak język””
- Jacques Lacan
ZAREZERWUJ sesję online
Psychotherapy Psychoanalysis Online Magda Kurzawska SESJA ONLINE TWOJA
SUBIEKTYWNA PRZESTRZEŃ
Sny są odpowiedzią na pytania, których nie potrafimy jeszcze zadać
-Fox Mulder
ZAREZERWUJ sesję online

WITAM W INTERNETOWYM GABINECIE PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ

Therapy In Dublin

Znalezienie psychoanalityka/psychoterapeuty, który prowadzi dogłębną pracę terapeutyczną online, może być trudne. Wielu psychoanalityków/psychoterapeutów wywodzi się ze szkół, które z niechęcią odnoszą się do pracy online i przez to wiele osób, które mogłyby bardzo skorzystać z psychoanalizy/psychoterapii, jest pozbawionych tej możliwości.

Prowadzę psychoanalizę/psychoterapię za pośrednictwem bezpiecznej platformy wideo, która pozwala na pracę terapeutyczną w prywatnym, wybranym  przez Ciebie miejscu.

Stworzyłam Therapy In Dublin – bezpieczną, nie oceniającą i poufną przestrzeń online abyś mogła/mógł swobodnie wyrażać  myśli i mówić o uczuciach. Jest to przestrzeń, w której działa podświadomy proces leczenia umożliwiając trwałą zmianę psychologiczną.

Prosze nie wahać się ze mną skontaktować, jeśli:

 • Jesteś w trudnej sytuacji życiowej, przeżywasz kryzys, stres, z którymi nie potrafisz sobie  poradzić
 • Borykasz się z lękiem, a smutek powoduje, że wycofujesz się z codziennego życia
 • Masz w głowie natłok myśli, z którymi trudno jest Ci się uporać
 • Doświadczasz trudności w budowaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji
 • Czujesz, że utknęłaś/utknąłeś i nie jesteś do końca tam, gdzie chciała/chciałbyś być
 • Czujesz potrzebę dokonania zmian służących poprawie jakości życia

Jestem akredytowaną psychoanalityczką/psychoterapeutką, członkinią APPI – Irlandzkiego Towarzystwa Psychoanalizy i Psychoterapii (The Association for Psychoanalysis and Psychotherapy in Ireland), organizacji zrzeszającej psychoanalityków i psychoterapeutów pracujących w nurcie freudowskim / lacanowskim w Irlandii oraz akredytowaną członkinią ICP – Irlandzkiego Kolegium Psychoterapii (Irish Council for Psychotherapy). Jestem ubezpieczona i pracuje zgodnie z kodem etycznym APPI oraz ICP.

Psychotherapy Psychoanalysis Online Magda Kurzawska

 POZNAJMY SIĘ

Magda Kurzawska MA H.Dip. Reg. Prac. APPI / ICP - Psychoanalityczka Psychoterapeutka / Dyrektorka Kliniki

Magda_Kurzawska_therapy_in_dublin
Magda Kurzawska
Psychoanalityczka Psychoterapeutka - Dyrektorka Kliniki

Dziedziny psychoanalizy, psychoterapii i psychologii są moją wielką pasją od ponad dwudziestu lat. Jestem czynnie zaangażowana w kontynuację rozwoju zawodowego, regularnie uczestnicząc w sympozjach, kongresach, konferencjach i szkoleniach. Psychoanaliza/psychoterapia jest procesem zmiany i rozwoju osobistego, drogą do takiego życia,  jakiego pragniesz. Ludzkie życie często zmienia się w nieoczekiwany, nagły sposób, wywołując w nas niepokój i dyskomfort. Każdy z nas doświadcza czasem konfliktów emocjonalnych, osobistych czy zawodowych, które mogą wywoływać poczucie samotności, niespełnienia lub bezsilności.

Trudno jest być optymistą czy mieć nadzieję na zmianę , gdy czujesz się osaczona/osaczony przez ciągle powtarzające się schematy na różnych poziomach Twojego doświadczenia:  w relacjach z innymi ludźmi , karierze czy ogólnie w sposobie myślenia.

Psychoanaliza/psychoterapia przemawia wieloma głosami. W bezpiecznej i nie oceniającej przestrzeni sesji psychoterapeutycznej,  moim celem jest pomóc Ci dostrzec i zrozumieć te elementy Twojego doświadczenia, zarówno przeszłego jak i teraźniejszego, które wpływają na to, jak się czujesz i zachowujesz. Taki rodzaj wglądu umożliwia podejmowania bardziej świadomych decyzji i ułatwia progres. W ten sposób proces psychoanalizy/psychoterapii stwarza szansę na lepsze życie.

Bazując na moim wieloletnim doświadczeniu w pracy z pacjentami z różnych środowisk: z wielu różnych kultur, mówiących różnymi językami i zmagających się z różnego rodzaju cierpieniem i traumą, mogę Cię zapewnić, że zmiana jest możliwa.

Moje doświadczenie

Wiedzę akademicką i kliniczną zdobywałam odpowiednio na: Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu – Magister Psychologii Klinicznej, University College Dublin  (Uniwersytet Dubliński) – Terapia Uzależnień oraz Independent Colleges Dublin (Niezależna Wyższa Uczelnia w Dublinie)  – Magister Psychoterapii Psychoanalitycznej. Podczas studiów zdobywałam doświadczenie kliniczne pracując jako członkini zespołów multidyscyplinarnych oraz indywidualnie z pacjentami w różnych placówkach służby zdrowia, m.in. w Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Poznaniu w Polsce, Merchants Quay Ireland oraz na Oddziale Liaison Psychiatry w szpitalu Mater Misericordiae w Dublinie w Irlandii.

O ile uważam swoje wykształcenie i bazę teoretyczną za bardzo ważny element mojej wiedzy zawodowej i staram się ją stale rozwijać, powiedziałbym jednak, że moim najcenniejszym zasobem zawodowym jest doświadczenie kliniczne, doświadczenie  płynące z codziennego  bycia w relacji terapeutycznej z moimi pacjentami.

METODA

Psychoanaliza gwarantuje wyjątkową przestrzeń, w której możesz swobodnie mówić o nurtujących Cię sprawach. Pozwala usłyszeć rzeczy, których nie jesteś świadoma/świadomy, a które determinują Twoje decyzje, działania i pozycję w życiu. W psychoanalizie uprzywilejowane miejsce zajmuje podświadomość - część Ciebie, która ma największy wpływ na to jak myślisz, działasz i czujesz.

Czasem cierpisz z bardzo konkretnych przyczyn takich jak lęk lub depresja, ataki paniki lub zachowania kompulsywne, zaburzenia odżywiania, utrata bliskiej osoby, problemy w związku partnerskim czy uzależnienia. Bardzo często jednak cierpienie przybiera mniej konkretny charakter i doświadczasz go jako niejasne lecz trwałe uczucie zagubienia lub rozczarowania, trudności z koncentracją, brak satysfakcji z pracy lub niezdolność do tworzenia satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

Najczęściej radzisz sobie z trapiącymi Cię problemami starając się o nich zapomnieć. Nie myśląc o nich, próbujesz się ich pozbyć a mimo to,  mają  one nadal duży wpływ na to jak się czujesz i zachowujesz.

Wczesno dziecięce doświadczenia pełnią bardzo istotną funkcję w kształtowaniu sposobu, w jaki działa ludzki umysł,  jednakże duża jego część działa poza Twoją świadomością. 

Już w dzieciństwie nauczyłaś/nauczyłeś się radzić sobie w różnego rodzaju sytuacjach, co w dużym stopniu determinuje sposób, w jaki radzisz sobie w późniejszym życiu.

Poprzez mówienie w obecności psychoanalityka/psychoterapeuty,  poznajesz dynamikę nieświadomych procesów zachodzących w Twoim umyśle i rozpoznajesz w jaki sposób  oddziałują one na Twoje codzienne życie.

Proces ten prowadzi do trwałej zmiany psychologicznej.

Relacja z psychoanalitykiem/psychoterapeutą jest bardzo ważnym elementem tego procesu; tworzy ona  bezpieczne i poufne miejsce, w którym możesz odgrywać nieświadome wzorce Twojego wewnętrznego świata. To bezpieczne miejsce, w którym bez oporu, zażenowania czy lęku, możesz doświadczyć  konfliktowych emocji i znaleźć nowe rozwiązania dla starych problemów.

Psychoanaliza/psychoterapia pomoże Ci zidentyfikować stare, powtarzające się i nie działające wzorce zachowań i zmienić je na nowe, bardziej adekwatne do Twojej teraźniejszej sytuacji.

Psychotherapy Psychoanalysis Online Magda Kurzawska
Dorośli

Regularne spotkania  z psychoterapeutą lub psychoanalitykiem mogą okazać się jednym z najważniejszych kroków w drodze do Twojego dobrostanu psychicznego.

Z mojego doświadczenia jasno wynika, że czas i zaangażowanie poświęcone na pracę terapeutyczną przynosi w efekcie ulgę w odniesieniu do wielu doświadczanych przez moich pacjentów problemów. Zaliczają się do nich: depresja, lęki, myśli obsesyjne, stres, zaburzenia jedzenia, problemy natury seksualnej, problemy w związku, uzależnienia, myśli samobójcze, żałoba lub utrzymujące się poczucie zagubienia, rozczarowania czy dezorientacji.

Praca z psychoterapeutą to ważny krok w kierunku budowania lepszej relacji ze sobą i światem oraz ogólnie dobrego stanu psychicznego.

Psychotherapy Psychoanalysis Online Magda Kurzawska
Nastolatki / Młodzi dorośli

Okres dorastania  jest trudny zarówno dla dzieci jak i dla ich rodziców. Młoda osoba może zmagać się w tym czasie z problemami szkolnymi, obniżeniem nastroju, lękiem a nawet z depresją młodzieńczą.

W przypadku nastolatków, psychoterapia może okazać się pomocna na wiele różnych sposobów. W procesie terapii młoda osoba uzyska wsparcie emocjonalne oraz nauczy się jak rozwiązywać konflikty z innymi ludźmi. Pozna sposoby na rozumienie swoich uczuć i reakcji oraz nauczy się jak radzić sobie z problemami.

Młodzi ludzie  są narażeni na wiele różnego rodzaju presji, od zmian związanych z dojrzewaniem ich ciał do dylematów dotyczących ich tożsamości, pytań: kim jestem?, gdzie jest moje miejsce w świecie? 

Naturalnym elementem w procesie przejścia ze stanu dziecka do dorosłego jest konflikt, gdyż młodzi ludzie odkrywają i domagają się swojej niezależności. 

W trakcie tych czasem bardzo dramatycznych doświadczeń, często trudno jest dostrzec różnicę pomiędzy zaburzonym zachowaniem czy nastrojem (np depresją) a normalnym złym humorem nastolatka. 

Natychmiastową konsultację z psychoterapeutą warto rozważyć m.in. w sytuacjach, kiedy:

 • dziecko izoluje się, zamyka w pokoju, nie wychodzi z domu, ma duże wahania nastrojów
 • dziecko ma kompleksy, jest bierne społecznie z obawy przed oceną innych a jego poczucie własnej wartości jest zaniżone
 • dziecko często wybucha, jest agresywne w stosunku do rówieśników i członków rodziny
 • dziecko ma problemy z nauką, wagaruje, sięga po używki, uzależnia się od dostępu do Internetu, jest ofiarą przemocy szkolnej
 • dziecko ma zaburzenia odżywiania, odmawia jedzenia lub objada się, wymiotuje, a  jego waga zmienia się nagle
 • dotychczasowe sposoby rozwiązywania konfliktów rodzinnych nie przynoszą pożądanych rezultatów.

W przypadku osoby niepełnoletniej, zgodę na psychoterapię muszą wyrazić rodzice lub opiekunowie.

Psychotherapy Psychoanalysis Online Magda Kurzawska
Pary / Rodziny

Czasami potrzebujemy wsparcia profesjonalisty jako para lub rodzina a nie jako indywidualna jednostka.

Niektórzy z Państwa szukają pomocy jako para lub rodzina, a nie indywidualnie. Wizyta u psychoanalityka czy psychoterapeuty nie jest zwykle pierwszą opcją, gdy pojawiają się tego rodzaju trudności. Pojawienie się na sesji konsultacyjnej może wydawać się östatnia deska ratunku po często długotrwałym okresie szukania  pomocy u rodziny, przyjaciół, lekarzy czy w poradnikach psychologicznych.

Istnieje wiele powodów, dla których związek może popaść w kryzys lub impas.

Utrata intymności, romans pozamałżeński, traumatyczne wydarzenie losowe np. wypadek lub strata/żałoba, trudna sytuacja finansowa, nierozstrzygalny konflikt/dylemat, samotność i niezdolność do radzenia sobie z nagla zmianą to tylko niektore z trudnosci jakie pojawiają się w związkach partnerskich / rodzinach.

 Praca nad efektami tych różnorakich doświadczeń w bezpiecznej i nie oceniającej atmosferze sesji psychoterapeutycznej pozwoli na rozwiązanie zaistniałych konfliktów.

W pracy z rodzinami, parami i innymi grupami staram się zwracać uwagę i analizować relacje między osobami, a nie jednostki jako odrębne byty.

Zdarza się czasem, że niektóre osoby nie są gotowe do wspólnej pracy, wtedy zwykle doradzam wybór terapii indywidualnej, a nie terapii związku/pary czy terapii rodzinnej.

Konsultacja psychoterapeutyczna jest przestrzenią, w której można bezpiecznie wyrazić uczucia i rozwazyc opcje, których odkrycie i przedyskutowanie moze byc niemozliwe bez obecności bezstronnego terapeuty.

Pierwszym celem terapii jest dostrzeżenie i nazwanie problemu. Podczas sesji często na pierwszy plan wysuwają się silne emocje, które zaakceptowane i odpowiednio zinterpretowane przez psychoterapeutę stają się mniej traumatyczne dla zaangażowanych stron. W obecności psychoterapeuty partnerzy starają się znaleźć nowe sposoby do wyrażania swoich odczuć i emocji. Znajdują sposoby na  rozwiązanie dręczących ich problemów aby ich związek mógł przetrwać i rozwijać się.

SESJA ONLINE

Profesjonalna pomoc w zaciszu Twojego domu.

Często słyszę pytanie: czy dogłębna praca psychoanalityczna/psychoterapeutyczna jest możliwa online?

Odpowiedź brzmi: tak, zdecydowanie!

Od wielu już lat pracuję z tymi, którzy podróżują, mają napięty grafik, mieszkają na wsi lub w krajach, w których psychoanaliza/psychoterapia nie jest dostępna. Czasami to zaawansowany wiek lub problemy zdrowotne uniemożliwiają spotkanie w gabinecie.

Sesja online jest doskonałą alternatywą, która pozwala skorzystać z pomocy psychoanalityka/psychotherapeuty, pomimo tych wszystkich trudności.

Gdy w kwietniu 2020 wybuchła pandemia Covid-19, te właśnie doświadczenia pozwoliły mi na natychmiastowe przeniesienie mojej pracy klinicznej online. Dzięki temu wszyscy moi pacjenci mogą bez zakłóceń kontynuować ich prace psychoanalityczną/psychoterapeutyczną z bezpiecznego, wybranego przez siebie miejsca. Jeśli Ty również potrzebujesz tego rodzaju wsparcia, nie wahaj sie ze mna skontaktowac.

Psychotherapy Psychoanalysis Online Magda Kurzawska
PRZYGOTOWANIE

Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak przygotować się do Twojej  sesji online

Magda_Kurzawska_therapy_in_Dublin_psychoanalysis_psychotherapy
PSYCHOANALIZA

Z pewnością masz wiele pytań dotyczących procesu psychoanalizy

Psychotherapy Psychoanalysis Online Magda Kurzawska
KONTAKT

Aby umówić się na konsultację proszę do mnie zadzwonić lub wysłać wiadomość

PRZYGOTOWANIE

Proces psychoanalityczny/psychoterapeutyczny jest metodą opartą na rozmowie pacjenta z terapeutą, dlatego z pomocą technologii, może odbywać się zdalnie. Sesja online może odbywać się z dowolnie wybranego przez Ciebie miejsca. Poniżej znajdują się informacje o tym, jak przygotować się do sesji online.

Prywatność i poufność mają ogromne znaczenie w psychoanalizie/psychoterapii i kiedy spotykam się z pacjentami w moim gabinecie, to ja dbam o to aby ich prywatność była zagwarantowana. Podobnie, spotykając się z pacjentami online, dokładam wszelkich starań aby zagwarantować prywatność sesji. Oznacza to korzystanie z platform, które oferują szyfrowanie typu end-to-end i nie udostępniają danych użytkownika osobom trzecim.

W przypadku sesji online zadbanie o prywatność będzie również Twoim zadaniem. Prosze upewnij się, ze przestrzeń, w którym będziesz przebywała/przebywał podczas sesji zapewni Ci komfort umożliwiający swobodną rozmowę. Wyeliminuj do minimum  prawdopodobieństwo, że ktoś Cię usłyszy, czy przeszkodzi. Być może będzie konieczne, aby poprosić innych domowników aby podczas sesji np. pooglądali TV w innym pokoju lub posłuchali muzyki przez słuchawki.

Proszę ułożyć się wygodnie, ale nie za wygodnie. Jeśli to możliwe, usiądź w wygodnym fotelu i znajdź pozycję, która umożliwi Ci skoncentrowanie całej uwagi na sobie. Ubierz się w coś wygodnego, jednak niech to nie będzie pidżama, mimo, że nie będę w stanie zobaczyć Cię w całości lub może nawet wcale, jeśli nasza sesja będzie sesją audio. Postaw pudełko chusteczek higienicznych w zasiegu reki. Możesz nalać sobie szklankę wody, unikaj jednak przekąsek lub posiłków. Zjedź coś raczej przed lub po sesji.

Jeśli to możliwe, wyłącz wszystkie urządzenia inne niż to, którego używasz do naszego połączenia. Jeśli korzystasz ze smartfona lub komputera, postaraj się wyłączyć wszystkie aplikacje/programy inne niż ten, z którego korzystamy. W miarę możliwości wyłącz proszę wszystkie powiadomienia. Najlepiej zostawić wolne ręce używając słuchawek. Jeśli korzystamy tylko z audio, proszę ułóż telefon ekranem do dołu. Jeśli używasz komputera, wyłączyć monitor lub całkowicie przyciemnij ekran.

Czas i miejsce sesji są ważne. Postaraj się proszę, abyśmy spotykali się z tego samego miejsca i o podobnym czasie. Ta regularność wspiera proces terapeutyczny.

Zapewnij sobie dodatkowe 10-15 minut zarówno przed, jak i po sesji aby oczyścić umysł. Odradzam uczestniczenie sesji bezpośrednio po zakończeniu innego spotkania online, lub rozpoczynanie kolejnego spotkanie natychmiast po Twojej sesji. Będziesz potrzebowała/potrzebował trochę czasu, aby przygotować się do pracy, którą mamy wykonać podczas sesji, oraz na refleksję nad tym, co wydarzyło się podczas spotkania, zanim wrócisz do prozy codziennych zadań.

CO SIĘ DZIEJE W PROCESIE PSYCHOANALIZY?

Z pewnością masz wiele pytań dotyczących procesu psychoanalizy

Na samym początku procesu poproszę, aby dość  ogólnie opisać  powody, które sprowadziły Cię do gabinetu psychoanalityka.  Będą się one wahać od problemów z przeszłości lub teraźniejszości o bardziej konkretnym  charakterze do problemów mniej konkretnych dotyczących np. braku poczucia pewności siebie, lęku, depresji, obsesyjnych myśli czy zachowań,  poczucia winy itp.

Bardzo ważne, abyś od samego początku starała/starał się mówić tak otwarcie, jak to tylko możliwe. 

Podczas tej pierwszej sesji będę otwarta na wszystko o czym  będziesz mówić. Rozumiem, że bardzo trudno jest mówić do kogoś zupełnie obcego. Czasm zadam Ci kilka pytań w celu klaryfikacji. Przeważnie koniecznych jest  kilka sesji aby zakończyć ten wstępny/opisowy etap procesu.

Od samego początku możesz się spodziewać, że będziesz proszona/proszony o to, by mówić bez „cenzury”, bez porządkowania myśli czy przygotowywania wypowiedzi przed sesją. Powody, dla których początkowo szukałaś/szukałeś pomocy będą oczywiście stale obecne, analityk będzie Cię jednak zachęcać do mówienia o wszystkim cokolwiek przyjdzie Ci na myśl, bez koncentrowania się wyłącznie na tych konkretnych problemach. To swobodne wyrażanie myśli jest nazywane metodą wolnych skojarzeń i jest kluczowym elementem w procesie psychoanalizy.

Zajmie to trochę czasu zanim nauczysz się mówić zgodnie z zasadą wolnych skojarzeń. Jako Twój analityk, uczynię  wszystko aby pomóc Ci odpowiednio się zrelaksować i swobodnie wyrażać pojawiające się myśli i uczucia.

W momencie, gdy podejmiesz decyzję o rozpoczęciu  procesu psychoanalizy, z tygodnia na tydzień ustalany będzie dzień i godzina Twojej sesji. Czasami mogę zasugerować  częstsze  spotkania. Regularność i częstotliwość sesji są bardzo istotne i zawsze dopasowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Ustalona z góry płatność za sesje jest płacona po każdym spotkaniu począwszy od wstępnej konsultacji, lub raz na miesiąc, jeśli takie były ustalenia. Płatność musi zostać uiszczona również za opuszczone sesje chyba, że zostanę odpowiednio wcześnie (48 godzin przed sesją) uprzedzona o tym, że sesja nie może się odbyć lub będzie możliwe przełożenie sesji na inny termin w obrębie tego samego tygodnia. Płatność  jest ważnym elementem w procesie psychoanalitycznym. Minimalizuje poczucie zobowiązania w stosunku do analityka oraz sprawia, że analityk czuje się wynagrodzony za poświęcony czas i wysiłek.

Oprócz swobodnego wyrażania myśli, zostaniesz poproszona/poproszony aby zapamiętywać  sny. Sny umożliwiają dostęp do głębszych/podświadomych obszarów psychiki. Podobnie marzenia, fantazje oraz przejęzyczenia i zachowania omyłkowe, które uda Ci się zapamiętać. Pamiętaj, nic nie jest zbyt trywialne!  Wystarczy po prostu wspomnieć o nich jeśli przypomną Ci się w czasie trwania sesji, lub możesz je zanotować, jeśli zdarzą się pomiędzy sesjami.

Twoje wolne skojarzenia będą zawierały: 

 • Informacje na temat wydarzeń z okresu Twojego dzieciństwa oraz relacji  z rodzicami, rodzeństwem i dalszą rodziną jak również doświadczenia ze szkoły
 • Informacje na temat teraźniejszego  życia i Twoich relacji/związków
 • Informacje o tym, jak się czujesz spotykając się ze mną co tydzień na sesji. Czasem nazywane jest  to przeniesieniem.

Moja praca jako psychoanalityka przede wszystkim polega na słuchaniu tego, co jest wypowiadane podczas sesji. Jestem otwarta na wyrażane uczucia i emocje, obojętnie czy są one wyrażane słowami czy też bez ich użycia. Jako analityk pomagam rozsupłać poplątane wątki i węzły w Twojej wielowątkowej narracji. Analiza oznacza rozkład na czynniki, a to z kolei pomaga uwalniać swobodne myśli.

Czasami będę interweniować, podkreślając niektóre słowa, zwroty lub przejęzyczenia, będę zadawać pytania na temat tego, co zostało powiedziane lub podkreślać to co nie zostało powiedziane. Będę również od czasu do czasu zwracała uwagę na połączenia, połączenia których nigdy wcześniej nie zauważyłaś/zauważyłeś, powiedzmy  pomiędzy przeszłością i teraźniejszością lub pomiędzy elementem z Twojego snu i codziennego życia lub pomiędzy poszczególnymi słowami w wypowiedzi. Czasami mogę również zwrócić uwagę na to, o czym nigdy nie mówisz.

Moim zadaniem jako psychoanalityka jest analiza, potrząsanie, otwieranie, badanie, zaangażowanie się w Twój subiektywny sposób postrzegania i doświadczania świata. Również osłabienie działających w Twojej psychice  mechanizmów obronnych, masek, przyjmowanych ról etc.  We wszystkich nas funkcjonują podstawowe mechanizmy obronne, które podczas procesu psychoanalizy muszą zostać nieco „poluźnione”. Filozofowie nazywają ten proces dekonstrukcją.

Bardziej specyficzne interwencje mogą zawierać interpretację i odszyfrowywanie snów, przejęzyczeń oraz idiosynkrazji  (subiektywnego/dziwacznego  użycia języka).

Będę zwracała uwagę na procesy warunkowania, które wpłynęły na  powstanie nawyków w sferze Twojego myślenia i zachowa  (zakazy, kary, zwłaszcza te, w wyniku których pojawiła się nienawiść do siebie, niska samoocena itp.)

Będę również starała się pomóc Ci zrekonstruować wczesne doświadczenia (dzieciństwo), które zostały zapomniane lub miały miejsce tak wcześnie, że nie było możliwe werbalne ich zapamiętanie. Te najwcześniejsze „wzorce” mają  często ogromny wpływ na  nasze późniejsze życie, mimo że  przeważnie nie jesteśmy ich świadomi.  Każdy z nas został „wrzucony” w świat i musieliśmy jakoś poradzić sobie tam, gdzie się znaleźliśmy, z rodzicami i rodzinami takimi, jakie mieliśmy. Dlatego kluczowym elementem psychoanalizy jest rozszyfrowanie tych najgłębszych/najstarszych elementów naszej psychiki, które wpływają na nas do dziś. 

Opisane powyżej doświadczenia w procesie psychoanalitycznym, często wywołują mieszane uczucia. Lęk,  złość, niepewność lub nienawiść itd. Czasem możesz odnosić wrażenie, że Twoja sytuacja raczej się pogarsza niż polepsza. Jest to ta część homeopatycznego procesu, w  której jako psychoanalityk jestem zawsze szczególnie uważna. Dyskomfort sygnalizuje, że wkraczasz w problematyczne obszary życia, które potrzebują zostać „przepracowane” i „uświadomione”.

Niektórzy nazywają to doświadczenie „spoglądaniem prawdzie w oczy”. Przeżywanie nienawiści lub urazy, uczucia autodestrukcyjne czy też te, wywołujące poczucie zażenowania , wstydu lub winy to doświadczenia z przeszłości (również teraźniejszości), które teraz mają szansę zostać ponownie, inaczej rozpatrzone, przeżyte i wypowiedziane. Często zdarza się, że sesja psychoanalityczna i relacja z psychoanalitykiem to przestrzeń, w której te trudne doświadczenia są przeżywane po raz pierwszy w świadomy/dojrzały sposób.

Jest to kluczowy moment psychoanalizy. W tym czasie psychoanalityk funkcjonuje jak zbiornik/kontener dla tych wszystkich silnych uczuć i obaw aby w ten sposób ułatwić Ci zniesienie/przeżycie tego ogromnego obciążenia.

Na wszystkie interwencje psychoanalityka odpowiadaj tak, jak na wszystko inne, czyli kolejnymi wolnymi skojarzeniami. Nie czuj się w  obowiązku aby potwierdzać lub zaprzeczać temu, co powiedział psychoanalityk (teraz albo  w przeszłości). Jedyne wymaganie to abyś spróbowała/spróbował rozważyć i przyswoić to, co zostało powiedziane i kontynuowała/kontynuował swobodne wyrażanie własnych myśli.

W okresie pomiędzy sesjami, mogą pojawić się dziwne myśli, uczucia, zbłąkane słowa, często w niestosownym momencie doświadczane jak „grom z jasnego nieba”. Te dotyczące przeszłości lub bardziej teraźniejsze, albo te związane ze snami. Ważne, abś zwróciła/zwrócił uwagę (zanotować w pamięci lub notatniku) na te pozornie trywialne wydarzenia, ponieważ są one częścią trwającego ciągle procesu skojarzeniowego, odbywającego się również poza Twoją świadomością. 

Nie ma potrzeby, aby specjalnie doszukiwać się tego rodzaju doświadczeń, gdyż będą się one pojawiały w samoistny, naturalny sposób.

Czasem, dobrym pomysłem jest aby zanotować lub  postarać się zapamiętać to, co psychoanalityk mówi podczas sesji, nawet jeśli w danym momencie nie ma to dla Ciebie żadnego sensu, czy też zupełnie się z tym nie zgadzasz, może to nabrać sensu później. Niektórzy moi pacjenci prowadzą dziennik,  w którym zapisują myśli czy sny, czasami nie mając pojęcia co dana myśl czy sen może oznaczać. Jakiś czas później potrafią je doskonale zrozumieć.

Ogólne oczekuję aktywnego zaangażowania w proces psychoanalityczny, ponieważ stwarza on, być może po raz pierwszy w Twoim życiu, ogromną szansę na dogłębne poznanie i poszerzenie samoświadomości.

Na pewnym etapie naszej pracy,  mogę zasugerować abyś położyła/położył się na kozetce, lub abyś usiadła/usiadł pod odpowiednim kątem, nie twarzą w twarz. Taki układ eliminuje moją osobę z Twojego pola widzenia i umożliwia koncentrację na najważniejszym – na Tobie i swobodnym wyrażaniu Twoich myśl.

Proces psychoanalizy dobiega końca, gdy poczujesz, że otrzymałaś/otrzymałeś wszystko co możliwe w aspekcie mówienia i bycia słuchaną/słuchanym. Gdy uzyskasz wgląd w swoja sytuację życiową oraz relacje z innymi. Gdy będziesz czuła/czuł się szczęśliwsza/szczęsliwszy i wolna/wolny oraz, że masz wreszcie większy wpływ na swoje życie. Będziesz miała/miał również większą  świadomość swoich autodestrukcyjnych zachowań.

FAQ

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najbardziej typowe pytania, które zadawane są przed pierwszą sesją. Zapraszam do sekcji KONTAKT, jeśli nie znalazłaś/znalazłeś poszukiwanych przez Ciebie odpowiedzi

 • Od ponad wieku, kiedy to po raz pierwszy opracowano metodę psychoanalizy/psychoterapii, tysiące ludzi w wielu krajach korzysta z tej metody, aby leczyć złe samopoczucie lub nadać sens swojemu życiu. Psychoanaliza/psychoterapia może okazać się pomocna dla tych, którzy podejrzewają, że trudności w ich życiu mają podłoże emocjonalne lub psychologiczne. Każdy człowiek doświadcza problemów emocjonalnych na jakimś etapie życia i często są one rozwiązywane bez pomocy z zewnątrz. Jednak w niektórych przypadkach problemy te trwają dłużej i objawiają się na różnych poziomach doświadczenia, ponieważ teraźniejsze problemy budzą uczucia z przeszłości, których nie byliśmy świadomi i przeszkadzają nam w prowadzeniu satysfakcjonującego życia. Problemy emocjonalne mogą przyjmować rożne formy :
  • Uczucie niepokoju i niemożność koncentracji lub radzenia sobie
  • Poczucie pustki, smutku lub depresji, zachowania samobójcze
  • Ekstremalne wahania nastroju lub częsta złość, wściekłość
  • Niska samoocena lub brak pewności siebie prowadzące do niskich osiągnięć
  • Trudności w nawiązywaniu lub utrzymywaniu relacji lub wielokrotne angażowanie się w niezadowalające, destrukcyjne lub pełne przemocy związki
  • Problemy natury seksualnej
  • Społeczna nieśmiałość i izolacja
  • Uzależnienia lub zachowania obsesyjne (OCD), które mogą być związane z alkoholem, narkotykami, seksem, korzystaniem z internetu lub hazardem
  • Długotrwałe trudności po stracie bliskiej osoby, rozwodzie lub utracie pracy
  • Problemy ze snem (bezsenność/insomnia), koszmary senne
  • Fobie
  • Choroba afektywna dwubiegunowa / psychoza
  • Atak paniki
  • Zaburzenia odżywiania
  • Objawy fizyczne i choroby psychosomatyczne, takie jak: IBS (nerwica żołądka), łysienie plackowate, dolegliwości skórne, alergie, choroby autoimmunologiczne

   

Obszerną odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w sekcji PSYCHOANALIZA.

Tak!

W procesie psychoanalizy/psychoterapii gwarantuję spójną, bezpieczną i prywatną przestrzeń, która umożliwi Ci komfort i bezpieczeństwo umożliwiające swobodne wyrażanie myśli oraz przeżywanie uczuć i emocji. Bezwzględna poufność jest podstawowym i niezbędnym warunkiem aby taki proces mógł zaistnieć.

Sesja indywidualna €80

Sesja par/rodzin €110 

Zdaję sobie sprawę, że czasem opłata za sesję może sprawiać trudność. Prosze nie wahaj się ze mną o tym porozmawiać.

Jedno nie wyklucza drugiego. Osoby, którym przepisano leki, mogą również korzystać z  psychoanalizy/psychoterapii. Leki są przepisywane w celu złagodzenia objawów zaburzeń nastroju, takich jak lęk lub depresja, podczas gdy psychoanaliza/psychoterapia ma na celu zajęcie się emocjonalnymi przyczynami tych objawów. Niektórzy pacjenci potrzebują stabilizacji za pomocą leków, aby być w stanie wykonywać pracę analityczną, która często sama w sobie jest procesem bolesnym wywołującym skomplikowane emocje.

Istnieje wiele różnych metod leczenia cierpienia i trudności natury psychicznej.

Mimo że  pojęcia takie jak poradnictwo i psychoterapia czy też  psycholog, psychiatra i psychoterapeuta  często są używane zamiennie, różnią się zasadniczo :

Psychiatra (lub lekarz rodzinny) podejdą do sprawy z perspektywy medycznej i najprawdopodobniej przepiszą leki.

Doradca/psycholog podejdzie do leczenia z perspektywy pojedynczych problemów/symptomów i nie będzie starał się odkryć ich przyczyn.

Psycholog kliniczny postara się postawić diagnozę kliniczną i skieruje Cię do specjalisty, np. do terapeuty poznawczo-behawioralnego. Skupi się raczej wyłącznie na „naprawieniu” tego, co zdiagnozowane, czyli na objawach a nie tym, co je wywołało.

W przeciwieństwie do tych podejść, psychoanaliza polega na swobodnym wyrażaniu myśli i uczuć i wychodzi z założenia, że możemy nie być świadomi tego, co sprawia, że cierpimy. Nie stara się poprawić naszego zachowania, ani nie stara się uczynić nas „normalnymi”, lecz pomaga dotrzeć do źródeł/przyczyn Twojego cierpienia.

Psychoanaliza  uprzywilejowuje Pragnienie jako centralne dla kondycji ludzkiej. Uznaje również, że Pragnienie, może być zamaskowane przez objawy psychiczne lub zahamowania, a także, że mogą na nie wpływać inni ludzie i warunki, które są częścią ludzkiego doświadczenia. 

KONTAKT

Poufność to mój priorytet

Aby umówić się na konsultację możesz do mnie zadzwonić wysłać maila lub skorzystać z systemu rejestracyjnego.

Jeśli chcesz zadać mi pytanie przed naszym spotkaniem, proszę o wypełnienie formularza kontaktowego. 
  Appi logo ICP logo

  Jestem akredytowaną psychoanalityczką/psychoterapeutką, członkinią APPI – Irlandzkiego Towarzystwa Psychoanalizy i Psychoterapii (The Association for Psychoanalysis and Psychotherapy in Ireland), organizacji zrzeszającej psychoanalityków i psychoterapeutów pracujących w nurcie freudowskim / lacanowskim w Irlandii oraz akredytowaną członkinią ICP – Irlandzkiego Kolegium Psychoterapii (Irish Council for Psychotherapy). Jestem ubezpieczona i pracuje zgodnie z kodem etycznym APPI oraz ICP.