Magda_Kurzawska_therapy_in_dublin_booking_online_session GABINET PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ „Struktura naszej podświadomości jest zbudowana jak język””
- Jacques Lacan
ZAREZERWUJ sesje online
Psychotherapy Psychoanalysis Online Magda Kurzawska SESJA ONLINE TWOJA
SUBIEKTYWNA PRZESTRZEŃ
Sny są odpowiedzią na pytania, których nie potrafimy jeszcze zadać
-Fox Mulder
zabukuj sesje online

WITAM W INTERNETOWYM GABINECIE PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ

Therapy In Dublin

Znalezienie psychoanalityka/psychoterapeuty, który prowadzi dogłębną pracę terapeutyczną online, może być trudne. Wielu psychoanalityków/psychoterapeutów wywodzi się ze szkół, które z niechęcią odnoszą się do pracy online, przez to wiele osób, które mogłyby bardzo skorzystać z psychoanalizy / psychoterapii, jest pozbawionych tej możliwości.

Prowadzę psychoanalizę/psychoterapię za pośrednictwem bezpiecznej platformy wideo, która pozwala na pracę terapeutyczną w prywatnym, wybranym  przez Państwa miejscu.

Stworzyłam Therapy In Dublin – bezpieczną, nieoceniajaca i poufna przestrzeń aby mogli Państwo mówić o Waszych uczuciach i wyrażać myśli. Jest to przestrzeń, w której może zaistnieć proces leczenia prowadzący do trwałej zmiany psychologicznej.

Pracuje z ludźmi, którzy doświadczają różnego rodzaju problemów, takich jak: stres, lęk, depresja, problemy natury seksualnej,  kryzys w związku partnerskim, ataki paniki, kompulsywne myśli/zachowania, zaburzenia odżywiania, nałogi, fobie, myśli  samobójcze, strata/żałoba czy też niejasne lecz uporczywe poczucie rezygnacji, rozczarowania lub zagubienia.

Jestem akredytowanym  psychoanalitykiem/psychoterapeutką, członkinią APPI – Irlandzkiego Towarzystwa Psychoanalizy i Psychoterapii (The Association for Psychoanalysis and Psychotherapy in Ireland), organizacji zrzeszającej psychoanalityków i psychoterapeutów pracujących w nurcie freudowskim / lacanowskim w Irlandii oraz akredytowaną członkinią ICP – Irlandzkiego Kolegium Psychoterapii (Irish Council for Psychotherapy). Jestem ubezpieczona i pracuje zgodnie z kodem etycznym APPI oraz ICP.

Psychotherapy Psychoanalysis Online Magda Kurzawska

 POZNAJMY SIĘ

Magda Kurzawska MA H.Dip. Reg. Prac. APPI / ICP - Psychoanalityczka Psychoterapeutka / Dyrektorka Kliniki

Magda_Kurzawska_therapy_in_dublin
Magda Kurzawska
Psychoanalityczka Psychoterapeutka - Dyrektorka Kliniki

Dziedziny psychoanalizy / psychoterapii / psychologii są moją wielką pasją od ponad dwudziestu lat. Jestem czynnie zaangażowana w kontynuowanie rozwoju zawodowego, regularnie uczestnicząc w sympozjach, konferencjach i wykładach.W tym czasie nauczyłam się, że psychoterapia jest procesem zmiany i rozwoju, drogą do takiego życia, jakiego się pragnie. Ludzkie życie często zmienia się w nieoczekiwany, nagły sposób, wywołując w nas niepokój i dyskomfort. Każdy z nas doświadcza czasem konfliktów emocjonalnych, osobistych czy zawodowych, które mogą wywoływać w nas poczucie samotności, niespełnienia lub bezsilności.

Trudno być optymistą czy mieć nadzieję na zmianę , gdy czujemy się osaczeni przez powtarzające się ciągle schematy w naszych relacjach , karierze czy sposobie myślenia.

Psychoterapia przemawia wieloma głosami. W bezpiecznej i nie oceniającej przestrzeni sesji psychoterapeutycznej,  moim celem jest pomóc Państwu dostrzec i zrozumieć te elementy Państwa doświadczenia, zarówno przeszłego jak i teraźniejszego, wpływające na to, jak się czujecie i i zachowujecie. Taki rodzaj wglądu umożliwia podejmowania bardziej świadomych decyzji i ułatwia progres. Proces Psychoanalizy / Psychoterapii stwarza szansę na lepsze życie.

Bazując na moim wieloletnim doświadczeniu w pracy z ludźmi z różnych środowisk: z wielu różnych kultur, mówiących wieloma różnymi językami, ludzi zmagających się z różnego rodzaju cierpieniem i traumą, mogę Państwa zapewnić, że taka zmiana jest możliwa.

METODA

Psychoanaliza gwarantuje wyjątkową przestrzeń, w której możecie Państwo swobodnie mówić o sprawach,z którymi się borykacie. Pozwala usłyszeć rzeczy, których nie jesteście świadomi, a które determinują Państwa decyzje, działania i pozycję w życiu. W psychoanalizie uprzywilejowane miejsce zajmuje podświadomość - ta część nas, która ma największy wpływ na to jak myślimy, działamy i czujemy.

Czasami cierpimy z bardzo konkretnych przyczyn takich jak lęk lub depresja, ataki paniki lub zachowania kompulsywne, zaburzenia odżywiania, utrata bliskiej osoby czy uzależnienia, bardzo często jednak cierpienie to ma charakter mniej konkretny, przejawia się jako niejasne lecz trwałe uczucie zagubienia lub  rozczarowania, trudności z koncentracją, brak satysfakcji z pracy lub niezdolność do tworzenia satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

Często radzimy sobie z trapiącymi nas problemami starając się o nich zapomnieć. Nie myśląc o nich, próbujemy się ich pozbyć a mimo to,  mają  one nadal znaczny wpływ na nasze uczucia i zachowanie. Wczesne doświadczenia pełnią bardzo istotną funkcję w kształtowaniu sposobu, w jaki działa nasz umysł,  jednakże duża jego część działa poza naszą świadomością. 

Już w dzieciństwie uczymy się radzić sobie w różnego rodzaju sytuacjach, co w dużym stopniu determinuje to, w jaki sposób radzimy sobie w późniejszym życiu. Poprzez ‘mówienie w obecności psychoanalityka/psychoterapeuty’ poznajemy dynamikę nieświadomych procesów zachodzących w naszym umyśle jak również sposoby w jaki oddziałują one na nasze codzienne życie. Wszystko to prowadzi to do procesu trwałej zmiany psychologicznej. Relacja z psychoanalitykiem/psychoterapeutą jest bardzo ważnym elementem tego procesu; tworzy ona  bezpieczne i poufne miejsce, w którym można odgrywać nieświadome wzorce naszego wewnętrznego świata. Bezpieczne miejsce, czyli takie, w którym bez oporu, zażenowania czy lęku, można doświadczyć  konfliktowych emocji i znaleźć nowe rozwiązania dla starych problemów.

Psychoanaliza/psychoterapia pomaga nam zidentyfikować wzorce zachowań, które ciągle powtarzamy. Kiedy uświadamiamy sobie stare wzorce, możliwa staje się ich zmiana.

Psychotherapy Psychoanalysis Online Magda Kurzawska
Dorośli

Regularne spotkania  z psychoterapeutą lub psychoanalitykiem mogą okazać się jednym z najważniejszych kroków w drodze do dobrostanu psychicznego.

Regularne spotkania  z psychoterapeutą lub psychoanalitykiem mogą okazać się jednym z najważniejszych kroków w drodze do dobrostanu psychicznego. Z mojego doświadczenia jasno wynika, że czas i zaangażowanie poświęcone na pracę terapeutyczną przynosi w efekcie ulgę w odniesieniu do wielu doświadczanych przez moich pacjentów problemów. Zaliczają się do nich: depresja, lęki, myśli obsesyjne, stres, zaburzenia jedzenia, problemy natury seksualnej, problemy w związku, uzależnienia, myśli samobójcze, żałoba lub utrzymujące się poczucie zagubienia, rozczarowania czy dezorientacji.

Praca z psychoterapeutą to ważny krok w kierunku budowania lepszej relacji ze sobą i innymi oraz ogólnie dobrego stanu psychicznego.

Psychotherapy Psychoanalysis Online Magda Kurzawska
Nastolatki / Młodzi dorośli

Młodzi ludzie doświadczają ogromnej presji związanej z dojrzewaniem ich ciał oraz  dylematów dotyczących ich tożsamości, pytań: kim jestem? czy: gdzie jest moje miejsce w świecie?

W przypadku młodych ludzi, psychoterapia może okazać się pomocna na wiele różnych sposobów. Młoda osoba uzyska ode mnie wsparcie emocjonalne, nauczy się jak rozwiązywać konflikty z innymi ludźmi. Pozna sposoby na rozumienie swoich uczuć i spróbuje nowych rozwiązań starych problemów.

Młodzi ludzie są narażeni na wiele różnego rodzaju presji, od zmian związanych z dojrzewaniem ich ciał do dylematów dotyczących ich tożsamości, pytań: kim jestem?, gdzie jest moje miejsce w świecie? Naturalnym elementem w procesie przejścia ze stanu dziecka do dorosłego jest konflikt, gdyż młodzi ludzie odkrywają i domagają się swojej niezależności. 

W trakcie tych czasem dość dramatycznych doświadczeń często trudno jest dostrzec różnicę pomiędzy zaburzonym zachowaniem czy nastrojem, np depresją a normalnym złym humorem nastolatka.

Jeżeli mają Państwo wrażenie, że młoda osoba, którą się opiekujecie, doświadcza depresji, poniżej opiszę kilka z najbardziej typowych symptomów. Jeśli któreś z tych zachowań czy stanów wydadzą się Państwu znajome, proszę zastanowić się jak długo są one obecne, jak silną przybierają formę i jak różnią się od stanu w jakim nastolatek był zanim się one pojawiły.

Agresja – Dominującym często symptomem w depresji młodzieńczej jest nie smutek lecz właśnie zachowania agresywne. Przyjmują one formę wybuchow zlosci, odmowy uczeszczania do szkoły, samookaleczania lub myśli samobójczych.

Problemy z Ciałem – Zmiany jakie zachodzą w dojrzewającym ciele nastolatka mogą wywołać  szereg dolegliwości psychosomatycznych, obsesyjnych zachowań rytualnych lub zaburzenia jedzenia zwiazane z obrazem ciala.

Koncentracja i motywacja – Młodzi ludzie doświadczający depresji są ekstremalnie podatni na krytykę i porażkę. Presja egzaminów, presja rówieśnicza, zadaniowe podejście do zycia moga generowac duza ilosc traumy u młodych ludzi zmagających się z próbami odnalezienia swojego miejsca w społeczeństwie. Odmowa uczęszczania do szkoły, często nazywana ”fobią szkolną” jest jedną z reakcji na tego rodzaju stres.

Lek separacyjny – W okresie dorastania mogą zostać reaktywowane wczesnodziecięce traumy związane z relacją/przywiązaniem, często prowadzą one do problemów z socjalizacją np zastraszanie (bullying), wykluczenie czy izolacja.

Uzależnienia – Nadużywanie narkotyków i alkoholu może w tym czasie stać się niebezpiecznym narzędziem, jakiego młodzi ludzie używają do radzenia sobie ze stresem i lękiem.

Psychotherapy Psychoanalysis Online Magda Kurzawska
Pary / Rodziny

Czasami szukamy wsparcia profesjonalisty jako para lub rodzina a nie jako indywidualna jednostka.

Niektórzy z Państwa szukają pomocy jako para lub rodzina, a nie indywidualnie. Wizyta u psychoanalityka/psychoterapeuty nie jest zwykle pierwszą opcją, gdy pojawiają się tego rodzaju trudności. Pojawienie się na sesji konsultacyjnej może wydawać się östatnia deska ratunku po często długotrwałym okresie szukania  pomocy u rodziny, przyjaciół, lekarzy czy w poradnikach psychologicznych.

Istnieje wiele powodów, dla których związek może popaść w kryzys lub impas.

Utrata intymności, romans pozamałżeński, traumatyczne wydarzenie losowe np. wypadek lub strata/żałoba, trudna sytuacja finansowa, nierozstrzygalny konflikt/dylemat, samotność i niezdolność do radzenia sobie z nagla zmianą to tylko niektore z trudnosci jakie pojawiają się w związkach partnerskich / rodzinach.

 Praca nad efektami tych różnorakich doświadczeń w bezpiecznej i nie oceniającej atmosferze sesji psychoterapeutycznej pozwoli na rozwiązanie zaistniałych konfliktów.

W pracy z rodzinami, parami i innymi grupami staram się zwracać uwagę i analizować relacje między osobami, a nie jednostki jako odrębne byty.

Zdarza się czasem, że niektóre osoby nie są gotowe do wspólnej pracy, wtedy zwykle doradzam wybór terapii indywidualnej, a nie terapii związku/pary czy terapii rodzinnej.

Konsultacja psychoterapeutyczna jest przestrzenią, w której można bezpiecznie wyrazić uczucia i rozwazyc opcje, których odkrycie i przedyskutowanie moze byc niemozliwe bez obecności bezstronnego terapeuty.

Pierwszym celem terapii jest dostrzeżenie i nazwanie problemu. Podczas sesji często na pierwszy plan wysuwają się silne emocje, które zaakceptowane i odpowiednio zinterpretowane przez psychoterapeutę stają się mniej traumatyczne dla zaangażowanych stron. W obecności psychoterapeuty partnerzy starają się znaleźć nowe sposoby do wyrażania swoich odczuć i emocji. Znajdują sposoby na  rozwiązanie dręczących ich problemów aby ich związek mógł przetrwać i rozwijać się.

SESJA ONLINE

Profesjonalna pomoc w zaciszu Państwa domu

Często słyszę pytanie: czy dogłębna praca psychoanalityczna/psychoterapeutyczna jest możliwa online?

Odpowiedź brzmi: tak, zdecydowanie!

Od wielu lat pracuję z tymi, którzy podróżują, mają napięty grafik, mieszkają na wsi lub w krajach, w których psychoanaliza/psychoterapia nie jest dostępna. Czasami to zaawansowany wiek lub problemy zdrowotne uniemożliwiają spotkanie w gabinecie.

Sesja online jest doskonałą alternatywą, która pozwala skorzystać z pomocy psychoanalityka/psychotherapeuty, pomimo tych wszystkich trudności.

Gdy w kwietniu 2020 wybuchła pandemia Covid-19, te doświadczenia pozwoliły mi na przeniesienie mojej pracy klinicznej online. Dzięki temu wszyscy moi pacjenci mogą bez zakłóceń kontynuować ich prace psychoanalityczną/psychoterapeutyczną z bezpiecznego, wybranego przez siebie miejsca.

Psychotherapy Psychoanalysis Online Magda Kurzawska
Przygotowanie

Poniżej znajdziecie Państwo informacje o tym, jak przygotować się do sesji online

Magda_Kurzawska_therapy_in_Dublin_psychoanalysis_psychotherapy
PSYCHOANALIZA

Z pewnością macie Państwo wiele pytań dotyczących procesu psychoanalizy

Psychotherapy Psychoanalysis Online Magda Kurzawska
KONTAKT

Aby umówić się na konsultację mogą Państwo do mnie zadzwonić lub wysłać maila

PRZYGOTOWANIE

Proces psychoanalityczny/psychoterapeutyczny jest metodą opartą na rozmowie/mówieniu i może mieć on miejsce pod warunkiem, że spełnione są wymogi dotyczące prywatności Połączenie z sesją online może odbywać się z dowolnie wybranego przez Państwa miejsca. Poniżej znajdują się informacje o tym, jak przygotować się do pierwszej sesji online.

Prywatność i poufność mają ogromne znaczenie w psychoanalizie/psychoterapii i kiedy spotykam się z pacjentami w moim gabinecie, dbam o to aby ich prywatność była zagwarantowana. Podobnie, spotykając się z pacjentami online, dokładam wszelkich starań aby zagwarantować prywatność sesji. Oznacza to korzystanie z platform, które oferują szyfrowanie typu end-to-end i nie udostępniają danych użytkownika stronom trzecim.

Państwa zadaniem będzie upewnić się, że podczas sesji będziecie przebywać w bezpiecznej i prywatnej przestrzeni, w której mało prawdopodobne będzie, że ktoś Was usłyszy czy przeszkodzi. Być może będziecie musieli poprosić innych domowników aby uszanowali Państwa prywatność podczas sesji i np. oglądali TV w innym pokoju lub słuchali muzyki przez słuchawki.

Proszę ułożyć się wygodnie, ale nie za wygodnie. Jeśli to możliwe, proszę usiąść w komfortowym fotelu i znaleźć pozycję, która umożliwi Państwu skoncentrowanie uwagi na sobie. Proszę ubrać się w coś wygodnego, jednak niech to nie będzie pidżama, mimo że nie będę w stanie zobaczyć Państwa w całości lub nawet wcale, jeśli nasza sesja będzie sesją audio. Prosze zaopatrzyć się w  pudełko chusteczek higienicznych. Możecie Państwo nalać sobie szklankę wody. Prosze jednskunikać przekąsek lub posiłków i zjeść coś raczej przed lub po sesji.

Proszę wyłączyć wszystkie urządzenia inne niż to, którego używacie Państwo do naszego połączenia. Jeśli korzystacie ze smartfona lub komputera, postarajcie się wyłączyć wszystkie inne aplikacje/programy niż ten, z którego korzystamy. W miarę możliwości wyłączcie proszę wszystkie powiadomienia. Najlepiej jest pozostawić wolne ręce używając słuchawek. Jeśli używamy tylko audio, proszę pamiętać aby położyć telefon ekranem do dołu. Jeśli używacie Państwo komputera proszę wyłączyć monitor lub całkowicie przyciemnić ekran.

Czas i miejsce sesji są ważne. Proszę postarać się abyśmy spotykali się z tego samego miejsca i w podobnym czasie. Ta regularność wspiera proces terapeutyczny.

Prosze zapewnić sobie dodatkowe 10-15 minut zarówno przed, jak i po sesji, aby oczyścić umysł. Nie zalecam aby rozpoczynali Państwo swoją sesję bezpośrednio po zakończeniu innego spotkania online, lub aby rozpoczynać kolejnego spotkanie natychmiast po Państwa sesji. Będziecie Państwo potrzebowali trochę czasu, aby przygotować się do pracy, którą mamy wykonać podczas sesji. Podobnie, po zakończeniu sesji, proszę poświęcić chwilę, zanim przejdziecie Państwo do następnej czynności. Daje to czas na refleksję nad tym, co wydarzyło się podczas sesji, zanim wrócicie do codziennych zadań.

CO SIĘ DZIEJE W PROCESIE PSYCHOANALIZY?

Z pewnością macie Państwo wiele pytań dotyczących procesu psychoanalizy

Na samym początku procesu mogą chcieć Państwo  dość  ogólnie opisać  powody, które sprowadziły Państwa do gabinetu psychoanalityka.  Będą się one wahać od problemów z przeszłości lub teraźniejszości o bardziej konkretnym  charakterze do problemów mniej konkretnych dotyczących np. braku poczucia pewności siebie, lęku, depresji, obsesji, poczucia winy itp.

Bardzo ważne, aby od samego początku starali się Państwo mówić tak otwarcie, jak to tylko możliwe. 

Podczas tej pierwszej sesji analityk będzie otwarty na wszystko o czym  będą Państwo mówić, rozumiejąc, że bardzo trudno jest mówić do kogoś zupełnie obcego. Może zadać kilka pytań w celu klaryfikacji. Przeważnie koniecznych jest  kilka sesji aby zakończyć ten wstępny/opisowy etap procesu.

 

Od samego początku możecie się Państwo spodziewać, że będziecie poproszeni o to, aby mówić bez „cenzury”, bez porządkowania myśli czy przygotowywania wypowiedzi przed sesją.

Powody, dla których początkowo szukaliście Państwo pomocy będą oczywiście stale obecne, analityk będzie jednak zachęcać Państwa  do mówienia o wszystkim cokolwiek przyjdzie Państwu na myśl, bez koncentrowania się wyłącznie na tych konkretnych problemach. To swobodne wyrażanie myśli jest nazywane metodą wolnych skojarzeń i jest kluczowym elementem w procesie psychoanalizy.

Zajmie to trochę czasu zanim nauczycie się Państwo  mówić zgodnie z zasadą wolnych skojarzeń i analityk zrobi wszystko aby pomóc Państwu odpowiednio się zrelaksować i swobodnie wyrażać pojawiające się myśli. 

 

W momencie gdy zdecydują się Państwo rozpocząć proces psychoanalizy, z tygodnia na tydzień ustalany będzie dzień i godzina Państwa sesji. Czasami analityk może zasugerować  częstsze  spotkania,  regularność i częstotliwość sesji są bardzo istotne. Ustalona z góry płatność za sesje jest płacona po każdym spotkaniu począwszy od wstępnej konsultacji,  lub raz na miesiąc, jeśli takie były ustalenia. Płatność musi zostać uiszczona również za opuszczone sesje chyba, że analityk zostanie odpowiednio wcześnie uprzedzony o tym, że sesja nie może się odbyć lub będzie możliwe przełożenie sesji na inny termin w ramach tego samego tygodnia.  Płatność  jest ważnym elementem w procesie psychoanalitycznym gdyż minimalizuje poczucie zobowiązania w stosunku do analityka oraz sprawia, że analityk czuje się wynagrodzony za poświęcenie swojego czasu i wysiłku.

 

Oprócz swobodnego wyrażania myśli, zostaną Państwo  poproszeni aby zapamiętywać  sny. Sny stwarzają dostęp do głębszych obszarów psychiki. Podobnie jak marzenia, fantazje oraz przejęzyczenia i zachowania omyłkowe które uda się Państwu zapamiętać. Nic nie jest trywialne.  Wystarczy po prostu wspomnieć o nich jeśli pojawią się w czasie trwania sesji, lub może zanotować, jeśli zdarzy się to między sesjami.

 

Państwa wolne skojarzenia będą zawierały: 

 1. Przeszłe wydarzenia z czasów dzieciństwa oraz relacje z rodzicami, rodzeństwem i dalszą rodziną jak również doświadczenia ze szkoły.
 2. Teraźniejsze wydarzenia z Państwa życia oraz z Państwa związków.

3. Informacje dotyczące tego jak się Państwo czujecie przychodząc  co tydzień na sesję do analityka, które czasem nazywane są przeniesieniem.

Praca analityka przede wszystkim polega na słuchaniu tego, co jest wypowiadane podczas sesji. 

Jest on również otwarty na wyrażane uczucia i emocje, obojętnie czy są one wyrażane słowami czy też bez ich użycia. Analityk będzie pomagał Państwu rozplątać poplątane wątki i węzły w Państwa wielowątkowej narracji. Analiza oznacza rozkład na czynniki, a to z kolei uwalnia swobodne myśli.

 

Czasami analityk będzie interweniować, podkreślając niektóre słowa, zwroty lub przejęzyczenia, będzie zadawać pytania na temat tego, co zostało powiedziane lub podkreślać to co zostało powiedziane. Analityk będzie również od czasu do czasu zwracał uwagę na połączenia, połączenia których Państwo nigdy wcześniej nie zauważyliście, powiedzmy  pomiędzy przeszłością i teraźniejszością lub pomiędzy elementem z Państwa snu i codziennego życia lub pomiędzy poszczególnymi słowami w Państwa wypowiedzi. Analityk może czasami podkreślić to, czego Państwo nie mówią lub to, o czym nigdy nie mówiliście.

 

Zadaniem analityka jest analiza, potrząsanie, otwieranie, badanie, zaangażowanie się w Państwa sposób postrzegania i doświadczania świata tak, aby osłabić/rozluźnić działające w Państwa psychice  mechanizmy obronne, maski, przyjmowane role etc.  We wszystkich nas funkcjonują podstawowe mechanizmy obronne, które podczas procesu psychoanalizy muszą zostać nieco „poluźnione”. Filozofowie nazywają ten proces dekonstrukcją.

 

Bardziej specyficzne interwencje mogą zawierać interpretację i  odszyfrowywanie snów, przejęzyczeń oraz idiosynkrazji  (subiektywnego/dziwacznego  użycia języka).

Analityk będzie zwracał uwagę na procesy warunkowania, które wpłynęły na  powstanie nawyków w sferze myślenia i zachowa  (zakazy, kary, zwłaszcza te w wyniku których pojawiła się nienawiść do siebie, niska samoocena itp.)

 

Rzadziej, analityk będzie starał się zrekonstruować wczesne doświadczenia (dzieciństwo), które zostały zapomniane lub miały miejsce tak wcześnie, że nie było możliwe werbalne ich zapamiętanie. Te najwcześniejsze „wzorce” mają  często ogromny wpływ na  nasze późniejsze życie,mimo że  przeważnie nie jesteśmy tego świadomi.  Każdy z nas został „wrzucony” w świat i musieliśmy jakoś poradzić sobie tam gdzie się znaleźliśmy, z rodzicami i rodzinami, które mieliśmy. Dlatego kluczowym elementem psychoanalizy jest rozszyfrowanie tych najgłębszych/najstarszych elementów naszej psychiki, które wpływają na nas do dziś. 

 

Opisane powyżej działania analityczne często wywołują mieszaninę lęku,  złości, nienawiści itd. Czasem możecie Państwo odnosić wrażenie, że sytuacja raczej się pogarsza niż polepsza.  Jest to ta część „homeopatycznego” procesu, w  której psychoanalityk będzie szczególnie uważny. Wkraczają Państwo w problematyczne obszary życia, które muszą zostać „przepracowane” i „rozsupłane”.

Ludzie nazywają to „spoglądaniem prawdzie w oczy”- uczucia pełne nienawiści lub urazy, uczucia autodestrukcyjne, wywołujące poczucie zażenowania , wstydu lub winy doświadczenia z przeszłości (również w  teraźniejszości), teraz mogą zostać ponownie/inaczej rozpatrzone, przeżyte i wypowiedziane, może po raz pierwszy, w spokojnej przestrzeni jaka tworzy się podczas sesji psychoanalitycznej.

Jest to kluczowy moment psychoanalizy. W tym czasie psychoanalityk działa jak zbiornik tych wszystkich silnych uczuć i obaw aby ułatwić Państwu zniesienie tego ogromnego obciążenia.

Na interwencje psychoanalityka należy odpowiadać tak, jak na wszystko inne, czyli kolejnymi wolnymi skojarzeniami. Nie ma obowiązku aby potwierdzać lub zaprzeczać temu, co psychoanalityk powiedział (teraz albo  w przeszłości). Jedyne wymaganie to aby spróbowali Państwo rozważyć i przyswoić to co zostało powiedziane i kontynuowali swobodne wyrażanie własnych myśli.

 

Następnie, pomiędzy sesjami, mogą pojawić się dziwne myśli, uczucia, zbłąkane słowa, często w niestosownym momencie – jak „grom z jasnego nieba”, z przeszłości albo te związane ze snami lub wspomnieniami wywołanymi przez psychoanalizę. Ważne, aby zwrócić uwagę (zanotować w pamięci lub na papierze) na te pozornie trywialne wydarzenia, ponieważ są one częścią trwającego ciągle procesu skojarzeniowego, odbywającego się poza świadomością pomiędzy sesjami. 

 

Nie ma potrzeby, aby specjalnie doszukiwać się tego rodzaju doświadczeń, gdyż będą się one pojawiały w samoistny,naturalny sposób.

 

Dobrym pomysłem jest aby zanotować lub  postarać się zapamiętać to, co psychoanalityk mówi podczas sesji,nawet jeśli w danym momencie nie ma to dla Państwa żadnego sensu, czy też zupełnie się z tym Państwo nie zgadzają. Może to nabrać sensu później. Niektórzy prowadzą dziennik  w którym zapisują sny, czasami nie mając pojęcia co dany sen może oznaczać. Rok lub dwa później potrafią je doskonale zrozumieć!

 

Ogólne oczekiwanie dotyczy Państwa aktywnie zaangażowania się w proces psychoanalityczny, ponieważ stwarza on, być może po raz pierwszy w życiu, ogromną szansę na dogłębne poznanie i poszerzenie samoświadomości.

Psychoanalityk może zasugerować aby położyć się na kozetce (jeśli kozetka jest dostępna w gabinecie), lub aby usiąść pod odpowiednim kątem, nie twarzą w twarz, tak aby umożliwić koncentrację na swobodnym wyrażaniu Państwa myśli a nie na tym co myśli lub czego chce psychoanalityk.

 

Prosze pamiętac, że te specjalnie zaaranżowane warunki w procesie psychoanalizy, stworzone są po to, aby umożliwic Państwu mówienie i bycie słuchanym w taki sposób, jaki nigdzie indziej nie jest możliwy! Państwo mówią a świadome i nieświadome myśli rozwijają się  w procesie wolnych skojarzeń. Regularność sesji gwarantuje stworzenie najlepszych do tego celu warunków.

Kończycie Państwo proces psychoanalizy, gdy czujecie, że otrzymaliście wszystko co możliwe od procesu  w zakresie mówienia i bycia słuchanym. Uzyskacie Państwo wgląd w swoja sytuację życiową oraz Państwa relacje z innymi. Będziecie czuli się „bardziej żywi” i wolni oraz że macie wpływ na swoje życie. Będziecie mieć  Państwo również większą świadomość swoich autodestrukcyjnych zachowań.

FAQ

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najbardziej typowe pytania, które zadawane są przed pierwszą sesją. Zapraszam do sekcji KONTAKT, jeśli nie znaleźliście Państwo poszukiwanych przez Was odpowiedzi.

 • Od ponad wieku, kiedy to po raz pierwszy opracowano metodę psychoanalizy/psychoterapii, tysiące ludzi w wielu krajach korzysta z tej metody, aby leczyć złe samopoczucie lub nadać sens swojemu życiu. Psychoanaliza/psychoterapia może okazać się pomocna dla tych z Państwa, którzy podejrzewają, że trudności w ich życiu mają podłoże emocjonalne lub psychologiczne. Każdy człowiek doświadcza problemów emocjonalnych na jakimś etapie życia i często są one rozwiązywane bez pomocy z zewnątrz. Jednak w niektórych przypadkach problemy te trwają dłużej i objawiają się na różnych poziomach doświadczenia, ponieważ teraźniejsze problemy budzą uczucia z przeszłości, których nie byliśmy świadomi i przeszkadzają nam w prowadzeniu spełnionego życia. 

Problemy emocjonalne mogą przyjmować rożne formy :

 • Uczucie niepokoju i niemożność koncentracji lub radzenia sobie
 • Poczucie pustki, smutku lub depresji, zachowania samobójcze
 • Ekstremalne wahania nastroju lub częsta złość, wściekłość
 • Niska samoocena lub brak pewności siebie prowadzące do niskich osiągnięć
 • Trudności w nawiązywaniu lub utrzymywaniu relacji lub wielokrotne angażowanie się w niezadowalające, destrukcyjne lub pełne przemocy związki
 • Problemy natury seksualnej
 • Społeczna nieśmiałość i izolacja
 • Uzależnienia lub zachowania obsesyjne (OCD), które mogą być związane z alkoholem, narkotykami, seksem, korzystaniem z internetu lub hazardem
 • Długotrwałe trudności po stracie bliskiej osoby, rozwodzie lub utracie pracy
 • Problemy ze snem (bezsenność), koszmary senne
 • Fobie
 • Choroba afektywna dwubiegunowa / psychoza
 • Atak paniki
 • Zaburzenia odżywiania
 • Objawy fizyczne i choroby psychosomatyczne, takie jak: IBS (nerwica żołądka), łysienie, dolegliwości skórne, alergie czy choroby autoimmunologiczne

Obszerną odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w sekcji PSYCHOANALIZA.

Tak!

W procesie psychoanalizy/psychoterapii gwarantuję spójną, bezpieczną i prywatną przestrzeń, która umożliwi Państwu komfort i bezpieczeństwo umożliwiające swobodne wyrażanie Waszych myśli oraz przeżywanie uczuć i emocji. Bezwzględna poufność jest podstawowym i niezbędnym warunkiem aby proces terapeutyczny mógł zaistnieć.

Sesja indywidualna €80 

Sesja par/rodzin €110 

Zdaję sobie sprawę, że czasem opłata za sesję może sprawiać Państwu trudność. Prosze nie wahać się ze mną o tym porozmawiać.

Osoby, którym przepisano leki, mogą również korzystać z  psychoanalizy/ psychoterapii. Leki są przepisywane w celu złagodzenia objawów zaburzeń nastroju, takich jak lęk lub depresja, podczas gdy psychoanaliza/psychoterapia ma na celu zajęcie się emocjonalnymi przyczynami tych objawów. Niektórzy pacjenci potrzebują stabilizacji za pomocą leków, aby być w stanie wykonywać pracę analityczną, która często sama w sobie jest procesem bolesnym wywołującym skomplikowane emocje.

Istnieje wiele różnych metod leczenia cierpienia i trudności natury psychicznej.

Mimo że  pojęcia takie jak poradnictwo i psychoterapia czy też  psycholog, psychiatra i psychoterapeuta  często są używane zamiennie, różnią się zasadniczo :

 

Psychiatra (lub lekarz rodzinny) podejdą do Państwa sprawy z perspektywy medycznej i najprawdopodobniej przepiszą leki.

Doradca/psycholog podejdzie do leczenia z perspektywy pojedynczych problemów i nie będzie starał się odkryć przyczyn Państwa sytuacji.

Psycholog kliniczny postara się postawić diagnozę kliniczną w celu skierowania Państwa do specjalisty, takiego jak np. terapeuta poznawczo-behawioralny. Skupi się to wyłącznie na „naprawieniu” tego, co zdiagnozowane, czyli na objawach a nie tym, co je wywołało.

 

W przeciwieństwie do tych podejść, psychoanaliza polega na swobodnym mówieniu i wychodzi z założenia, że możemy nie być świadomie tego, co sprawia, że cierpimy. Nie stara się poprawić naszego zachowania, ani nie stara się uczynić nas „normalnymi” ale raczej pomaga dotrzeć do źródeł Państwa cierpienia (symptomów).

Psychoanaliza  uprzywilejowuje Pragnienie jako centralne dla kondycji ludzkiej. Uznaje również, że Pragnienie to może być zamaskowane przez nasze objawy psychiczne lub zahamowania, a także, że mogą nadmiernie wpływać na nie inni ludzie i warunki, które są częścią naszego doświadczenia.

KONTAKT

Prosze nie wahać się ze mna skontaktować w celu ustalenia terminu Państwa sesji, lub jeśli macie jakiekolwiek pytania

Poufność to mój priorytet.

Aby umówić się na konsultację mogą Państwo do mnie zadzwonić lub skorzystać z systemu rejestracyjnego.

Jeśli chcielibyście Państwo zadać mi pytanie zanim umówicie się na konsultację, proszę o wypełnienie formularza kontaktowego.  Appi logo ICP logo

  Jestem akredytowanym  psychoanalitykiem/psychoterapeutką, członkinią APPI – Irlandzkiego Towarzystwa Psychoanalizy i Psychoterapii (The Association for Psychoanalysis and Psychotherapy in Ireland), organizacji zrzeszającej psychoanalityków i psychoterapeutów pracujących w nurcie freudowskim / lacanowskim w Irlandii oraz akredytowaną członkinią ICP – Irlandzkiego Kolegium Psychoterapii (Irish Council for Psychotherapy). Jestem ubezpieczona i pracuje zgodnie z kodem etycznym APPI oraz ICP.